Wat wij doen

Aanleggen en vernieuwen van Gasleidingen

Expert op het gebied van gasleidingen

Pijpleidingen voor transport en distributie van gas zijn bekend voor Eufor Infranet B.V.. We zijn gedurende de gehele levenscyclus van de leiding in te zetten: inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en ontmanteling. Daarbij doen wij ook de boringen. Op de gasmarkt is Eufor Infranet B.V. specialist in leidingen.

Eufor Infranet BV heeft ruime ervaring met de aanleg van transportleidingen voor onder meer gas. Vanuit die expertise levert Eufor Infranet BV onder zeer uiteenlopende omstandigheden kwaliteitswerk. Of het nu gaat om werken in een drassige bodem, in hard gesteente, in de hitte van de woestijn of de kou van het hooggebergte, een passende aanpak weten we altijd te vinden.

We zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Aanleggen en vernieuwen van Waterleidingen

Schoon en hygiënisch werken is hierbij het sleutelwoord.

Als het om water gaat, biedt Eufor Infranet B.V. voor het hele pakket: van bron tot eindgebruiker. We leggen transportleidingen aan en coaten en cementeren die leidingen. Ook voor waterdistributienetwerken, huisaansluitingen en het op grote schaal verwisselen van meters zijn wij de partner. Dat geldt voor aanleg en onderhoud, voor reparaties en voor complete reconstructies.

Specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leidingstructuur
Eufor Infranet BV houdt zich sinds de oprichting bezig met werkzaamheden aan het drinkwaternet. Schoon en hygiënisch werken is hierbij het sleutelwoord. Zo is ons personeel geschoold volgens de instructie ‘hygiënisch werken met water’. Op het gebied van de verbindingsmethoden hebben wij de nodige expertise.

  • Transportleidingen
  • Distributieleidingen
  • Aansluitleidingen

Aanleggen en vernieuwen van Elektriciteitskabels

Uw partner voor het aanleggen van elektrakabels

Met tientallen jaren ervaring in de aanleg van ondergrondse infrastructuur zijn wij de aangewezen partner voor aanleg, uitbreiding en reconstructie van ondergrondse laag- en middenspanningsverbindingen. We verzorgen huisaansluitingen, vaak in combinatie met leidingen voor gas en water, en verbindingen voor bedrijven.

Om deze werkzaamheden kwalitatief goed te kunnen uitvoeren hebben wij de beschikking over goed gemotiveerde en ervaren vaklieden. Veilig werken, gezondheid, welzijn en kwaliteit staan hoog in ons vaandel en dit hebben wij al jaren kunnen laten bevestigen door het behalen van onze VCA*. Tevens zijn al ons personeel VCA gediplomeerd!

Zonder goed personeel is het onmogelijk om aan het gewenste kwaliteit te komen. Daarom beschikken wij over sterk gemotiveerd personeel die we ieder moment ter beschikking kunnen stellen en indien nodig zorgen wij voor schaduwpersoneel.

GEINTERESSEERD?
NEEM CONTACT MET ONS OP